Peter Akinder (S): Beskedet från moderaterna underlättar inte för företag och enskilda människor.

Sååå var fd ledarskribenten (en av landets bästa!) Peter Akinder med på banan i kommunpolitiken. Akinder har tagit över rollen som Johan Perssons kronprins från Mattias Adolfsson. Det blir intressant å följa Akinder framöver.
 
Moderaterna, med kommunalrådet Hanne Deverén i spetsen, ger nu besked att man inte kommer att anstränga sig tillräckligt för att underlätta för företag som vill expandera och enskilda människor som vill skapa sig en framtid i Kalmar.
I konstruktiv anda, till gagn för Kalmars utveckling, försöker dagens styrande majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet vara pragmatisk och lösningsorienterad.
Beslut i byggnadsnämnder över hela Sverige, som Hanne Deverén och Anton Stampe kallar för ”godtyckliga” och ”rättsosäkra”, handlar om att i olika fall göra liten avvikelse från gällande detaljplan.
Vid vårt senaste sammanträde, i förra veckan, beviljade exempelvis samhällsbyggnadsnämnden med brett stöd bygglov för uppförandet av en padelhall i ett industriområde, etablerandet av en industrilokal vid flyget och omvandling av en scoutstuga i Hagby till bostad.
När dessa frågor behandlades röstade Moderaterna demonstrativt nej. Med sitt agerande börjar Moderaterna bli allt mer isolerat i nämnden. Det är tydligt att även de partier som man tänker sig samarbeta med efter valet inte längre delar Moderaternas inställning.
Visst är det så att samhällsbyggnadsnämnden i vissa fall fattar andra beslut än vad samhällsbyggnadskontorets mycket skickliga tjänstemän föreslår. Och visst har kommunen många gällande detaljplaner, även om flera har åtskilliga år på nacken. Men det är nämndens politiska uppgift att med balans, omdöme och noggrannhet väga samman de många olika omständigheter som finns när beslut ska fattas.
Att Moderaterna inte ser saken på det sättet blir allt tydligare. Där har det hänt något de senaste åren. Här skiljer sig Moderaterna i Kalmar från moderater i andra delar av landet.
Det är inte ett bekymmer för de tre partier som leder kommunen. Men det kan bli ett stort problem för både enskilda och Kalmars näringsliv om den attityden får gälla efter nästa val.
 
Peter Akinder.
 
 
- Over and out -